Brakuje na to pieniędzy

3 grudnia 2012

Wszyscy wiemy jaka jest obecnie sytuacja finansowa więcej naszym kraju, więcej tym również naszych firm oraz polskich rodzin. Dlatego najczęściej zawiesza się teraz finansowanie inwestycji, więcej przynajmniej się ogranicza wydawanie pieniędzy na nowe inwestycje. Jak zapewne się orientujemy finansowanie inwestycji czy to na szczeblu centralnych czy tez lokalnym wymaga środków finansowych, a tych najczęściej ani w samorządach ani tym bardziej w firmach po prostu nie ma. Podobna sytuacja jest na rynkach inwestycyjnych takich jak rynek funduszy inwestycyjnych czy tez giełda papierów wartościowych. Inwestorzy są coraz bardziej ostrożni w swoich decyzjach więc inwestowanie inwestycji odkładają na lepsze czasy. Gdyby na przykład zajrzeć do projektów nowych budżetów samorządów to można z nich wyczytać, że brakuje w wronich nowych inwestycji, ponieważ budżety samorządowe od dawna cienko przędą. Dlatego finansowanie inwestycji miejskich czy gminnych odkładane są na późniejszy okres. Chyba, że są to inwestycje już rozpoczęte i są na nie zabezpieczone środki. Najczęściej są to również środki unijne z których w określonym terminie należy się rozliczyć. W prywatnych firmach również kryzysowy zastój, kto bowiem teraz myśli o rozwoju skoro brakuje pieniędzy na zwykłe funkcjonowanie firmy. Banki jak wiadomo niechętne są przedsiębiorcom więc o kredytach firmy raczej nie myślą i finansowanie inwestycji schodzi na dalszy plan. Przedsiębiorcy nie chcą pakować się w nowe inwestycje nawet jeżeli mają na to środki i wolą zostawić pieniądze na kontach bankowych czy tez złożyć na depozyty bankowe i mieć przynajmniej pewność, że ich nie stracą. Sytuacja jest bowiem nadal niepewna, nadal kryzys nas nie opuszcza, gospodarka wyhamowuje więc tak naprawdę na polepszenie obecnej sytuacji nie mamy co liczyć.