Czy komornik może zająć 500+?

29 maja 2017

Coraz więcej kontrowersji wzbudza temat zajmowania przez komorników pieniędzy z programu 500+. Ostatnio w tej sprawie swoje stanowisko przedstawił minister sprawiedliwości. Okazuje się, że komornik nie może egzekwować pieniędzy otrzymanych przez dłużnika z programu 500+, ale jest pewien haczyk…

Ministerstwo Sprawiedliwości w wydanym komunikacie przypomina, że środki wydawane rodzinom w ramach programu 500 + nie podlegają egzekucji komorniczej i nie mogą być zajmowane w poczet spłaty długów rodziców.

Komornicy a przepisy prawa

Minister Sprawiedliwości, upominając komorników, powołuje się na przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, konkretnie na art. 833. W przypadku niestosowania się do przepisów komornikom grozi odpowiedzialność dyscyplinarna, m.in. kara upomnienia lub wydalenie z zawodu. Według ustawy o programie 500+ pieniądze wydawane przez państwo jako świadczenie wychowawcze nie mogą stanowić przedmiotu egzekucji komorniczej.

Kiedy pieniądze z 500+ może zająć komornik?

W oświadczeniu wydanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości czytamy, że według przepisów świadczenie wydawane w ramach 500+, podobnie jak inne świadczenia wychowawcze, nie podlegają egzekucjom komorniczym. Okazuje się jednak, że tego typu ochrona może być stosowana tylko w przypadku, gdy świadczenie jest wypłacane świadczeniobiorcy gotówką i bezpośrednio przez organ uprawniony do tego typu czynności. Przepisy te nie obejmują świadczeń przelewanych na konto objęte egzekucją komorniczą.

Problem ten już wcześniej zauważyli i zgłaszali komornicy. W chwili przekazania świadczenia 500 + na konto bankowe dłużnika, a jednocześnie świadczeniobiorcy, pieniądze „tracą swoją tożsamość”, czyli są traktowane przez komorników jako spłata długu, bez rozpatrywania ich pochodzenia.

Komornik nie wie, skąd pochodzą pieniądze

Egzekucja komornicza prowadzona z rachunku dłużnika podlega samodzielnym zasadom regulującym ten sposób egzekucji. Dokonując zajęcia konta bankowego, komornik nie wie, jakie środki i w jakie wysokości znajdują się na zablokowanym rachunku. Dodatkowo taka wiedzą nie dysponuje także bank, ponieważ nie dokonuje on sprawdzenia, jakiego pochodzenia środki znajdują się na zajętym rachunku. Wszystko to niestety sprawia, że świadczenie otrzymywane na konto przez dłużnika w ramach programu 500+ może zostać na nim zablokowane na poczet długu.

Według Krajowej Rady Komorniczej najlepszym wyjściem dla dłużnika-świadczeniobiorcy w tej problematycznej sprawie byłoby utworzenie odrębnego konta bankowego, na które wpływałoby świadczenie z programu 500 Plus. Najlepszym rozwiązaniem są rachunki socjalne, niepodlegające zajęciu komorniczemu. Nad wprowadzeniem tego typu kont pracuje już Związek Banków Polskich.