Czy warto kupować ruble?

28 maja 2017

Rosyjska gospodarka znalazła się w ostatnim czasie w trudnej sytuacji, co ma wymierny wpływ na kurs rubla. Czy inwestycja w tę walutę będzie dobrym posunięciem?

Około 12 miesięcy temu rosyjska gospodarka musiała stawić czoła pierwszym skutkom aneksji Krymu, czyli sankcjami nałożonymi przez zachodnie kraje. Z dnia na dzień sytuacja wydawała się być coraz gorsza, co miało wpływ na znaczne osłabienie tamtejszej waluty.

Ciężki rok rosyjskiej gospodarki – dobry dla inwestorów

Z punktu widzenia inwestorów mógł to być jednak doskonały czas na zakup rubla, nawet w dużych ilościach, gdyż oczywistym wydawało się, że sytuacja w pewnym momencie będzie musiała się odwrócić. Z perspektywy roku można już mówić, że rosyjska waluta pozwala zarobić. Pytanie tylko – na jak długo?

Sankcje a kurs rubla

Głównym powodem spadku wartości rubla były sankcje nałożone w związku z interwencją Rosji na Ukrainie. To pozwalało zakładać, że dopóki sytuacja dyplomatyczna między oboma krajami nie ulegnie stabilizacji, rubel w dalszym ciągu będzie tracił, stając się swego rodzaju atrakcją dla inwestorów.

Dodatkowym bodźcem, który nie sprzyjał rosyjskiej gospodarce, były spadające ceny ropy. Od początku roku sytuacja zaczęła jednak ulegać zmianom, a odbijające się notowania "czarnego złota" w błyskawicznym tempie zaczęły umacniać kurs rubla.

Osoby, które swoje inwestycje poczyniły jeszcze 3-4 miesiące temu, z pewnością mogą mieć coraz większe oczekiwania na zysk. Dość powiedzieć, że w samym lutym, kurs rubla wzrósł o ponad 16 proc., co dla tamtejszej gospodarki było najlepszym wynikiem w historii.

Perspektywy na kolejne miesiące

Nie jest tajemnicą, że pozycja rubla jest silnie uzależniona od polityki zagranicznej Rosji. Kolejne sankcje nakładane na ten kraj nie przyniosły oczekiwanego rezultatu i z pewnością nie ostudziły ekspansyjnych zapędów przywódców z Kremla.

Najprawdopodobniejszym scenariuszem na kolejne miesiące jest nasilenie walk na wschodzie Ukrainy, a nawet otwarte działania militarne ze strony Rosji. Jak wiadomo, wszystkie tego typu konflikty generują wzrost cen ropy naftowej, a ta jest nieodłącznie wiązana z kursem rubla. Dopóki sankcje nie przybiorą na sile, możemy spodziewać się regularnego umacniania rosyjskiej waluty. Z drugiej jednak strony, trudno w jakikolwiek sposób przewidzieć działania Rosji, a to nakazuje zachować wyjątkową ostrożność.

Rubel dobrą inwestycją?

Rosyjska waluta z wielu powodów może wydawać się idealnym materiałem na inwestycje, jednak ostatnie miesiące pokazują, że możemy spodziewać się po niej wszystkiego.