Deklaracja wekslowa

5 kwietnia 2012

Czy deklaracja wekslowa jest formą zabezpieczenia? Niewątpliwie ochroni fundusze dłużnika wekslowego poprzez zabezpieczenie go przed nieuczciwymi posiadaczami weksli. Na czym polega cały schemat działania?
Większość weksli w obiegu rynkowym to weksle własne z czego najliczniejsze z nich są wekslami in blanco? Co to oznacza? Taki rodzaj weksla jest nieuzupełniony w momencie jego wystawienia a dokładniej nie został wypełniony całkowicie tzn. nie posiada wszystkich prawnych wartości, które powodują jego ważność. Najczęstszym elementem pozostawającym bez wypełnienia jest suma wekslowa, czyli kwota jaką możemy spieniężyć za jego pomocą.  Przyczyną, która powoduje wystawienie takiego rodzaju weksli jest zwyczajny brak świadomości jak wysokie będzie przyszłościowe zobowiązanie. Łatwo ten problem wytłumaczyć można podając przykład banku, który udziela finansowania klientowi i nie jest świadomy jak wysoką część kredytobiorca spłaci a ile będzie musiał odzyskiwać na drodze egzekucyjnej.  Brak takiej wiedzy powoduje umieszczenie odpowiedniej klauzuli, która wyjaśnia wszystkie kwestie i jest zawarta w osobnym dokumencie. Tym dokumentem jest deklaracja wekslowa, czyli porozumienie w jaki sposób wierzyciel wekslowy tzn. remitent może wypełnić weksel. Porozumienie takie zawarte jest w sposób pisemny, wyraźny ustny bądź dorozumiany. Taka forma porozumienia nie ma charakteru wekslowego, czyli jest poza taką umową i podlega pod przepisy kodeksu cywilnego. Deklaracja wekslowa nie jest warunkiem ważności weksla. Ważność takiego weksla in blanco nie zależy od deklaracji i nie ma wpływu na ważność zobowiązania wekslowego.  Czy deklaracja wekslowa jest niepotrzebna? Dla jednej strony jest ona wręcz niezbędna gdzie w przypadku drugiej strony jej istnienie w ogóle mogło by nie mieć miejsca.  Łatwo więc domyślić się, że w przypadku tych pierwszych mówimy o dłużnikach gdyż późniejsze niepoprawne spieniężenie weksla i ewentualne udowodnienie jego niesłusznego i niezgodnego wypełnienia spoczywa na dłużniku.