Korzystniejszy bezpośredni

8 listopada 2010

leasing bezpośredni

Coraz bardziej zaczyna się komplikować sytuacja polskich firm, ponieważ coraz bardziej gmatwa się sytuacja na europejskich rynkach finansowych. W związku z tym banki również starają się być coraz ostrożniejsze i niechętnie finansują ten sektor naszej gospodarki. Kryzys sprawił, że wielu przedsiębiorców zmuszonych zostało do zawieszenia swojej działalności, jeszcze więcej ogłosiło upadłość, bądź ma zamiar to w najbliższym czasie zrobić.
– Banki wolą teraz dmuchać na zimne i rzeczywiście dość niechętnie decydują się na udzielenie kredytów przedsiębiorstwom. Z drugiej jednak strony wiele firm jest wypłacalnych, radzi sobie w tej trudnej sytuacji, a mimo to banki wolą nie ryzykować. Mogą natomiast o takie kredyty starać się duże firmy i przede wszystkim do dużych przedsiębiorstw skierowana jest najczęściej oferta kredytowa banków. Maluczcy nie mają póki co szans na kredyty w bankach. W związku z tym wiele przedsiębiorstw decyduje się na leasing – twierdzi doradca finansowy.
Jest rzeczą oczywistą, że jeżeli banki nie udzielają firmom kredytów zmuszają je tym samym do szukania innych źródeł finansowania. Dlatego część firm sięga po leasing. Leasing jest stosunkowo młodą metodą finansowania, ponieważ w Polsce pojawiał się dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych i wiedza o nim nie jest zbyt dużą. Warto więc poświęcić tej kwestii kilka zdań. Otóż ze względu na podmiot finansujący, czyli leasingodawcę, leasing możemy podzielić na leasing bezpośredni i pośredni. Natomiast ze względu na skutki podatkowe na lesing kapitałowy, czy jak kto woli finansowy oraz leasing operacyjny. Jaki wybór najlepszy jest dla leasingobiorcy?  Trudno o jednoznaczną odpowiedź na to pytanie, ponieważ zależy to od wielu czynników. Trzeba jednak wiedzieć, że leasing kapitałowy  charakteryzuje się tym, że środek trwały oddany w leasing wchodzi w skład majątku lesasingobiorcy. Stosując przepisy prawa podatkowego, to na lesingobiorcy spoczywa obowiązek robienia odpisów amortyzacyjnych i co najważniejsze wchodzą one w skład kosztów uzyskania przychodu. Kosztem uzyskania przychodu są także odsetki od każdej opłaty leasingowej. Przy leassingu kapitałowym po wygaśnięciu umowy leasingowej leasingobiorca moze wykupić rzecz będącą przedmiotem umowy na wcześniej określonych warunkach. I jeszcze jedno, leasing kapitałowy stosowany jest zazwyczaj do przedmiotów o stawce podatku wat w przedziale od 0 do 7 procent. Inna jest sprawa z leasingiem operacyjnym, przy którym lesingodawca pozostaje właścicielem przedmiotu leasingowanego i na leasingodawcy spoczywa obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Zaletą leasingu operacyjnego jest możliwość zaliczenia czynszu oraz pozostałych rat leasingowych bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu. Wadą, właśnie brak możliwości odliczenia odpisów amortyzacyjnych, które w tym przypadku należą do firmy leasingowej. No i leasing bezpośredni i pośredni. Leasing pośredni polega na pośredniczeniu w leasingu danego przedmiotu i właśnie zajmują się tym firmy leasingowe, natomiast leasing bezpośredni występuje w sytuacji jeżeli leasingodawcą jest sam producent.