Opinia eksperta: InvestRoom

17 marca 2016

Internet to nie tylko rozrywka, ale także źródło wiedzy, również tej dotyczącej inwestowania pieniędzy. W sieci można znaleźć już portale, które wspomagają inwestorów w podejmowaniu decyzji, jak InvestRoom, pomagający wybierać obligacje korporacyjne. Tylko, czy na pewno warto korzystać z jego usług?.. Poznaj opinię eksperta.

Rekordowo niskie stopy procentowe nie sprzyjają oszczędzaniu pieniędzy na bankowych depozytach i nic nie wskazuje na to, żeby w ciągu najbliższych miesięcy sytuacja miała diametralnie się zmienić. Nie jest wykluczone, że stopy procentowe mogą spaść jeszcze bardziej. To wszystko sprawia, iż osoby posiadające nadwyżki finansowe szukają innych form zarabiania niż lokaty. Coraz większe zainteresowanie wzbudzają obligacje korporacyjne. Te można wybrać, korzystając bezpłatnie ze wsparcia ekspertów portalu InvestRoom.

Obligacje korporacyjne – co to jest?

Obligacje korporacyjne to papiery dłużne, emitowane przez firmy, które w ten sposób pożyczają pieniądze od inwestorów. Pieniądze te, po określonym czasie, będą musiały zwrócić. Obligacje korporacyjne notowane są na rynku Catalyst. Papiery takie emitowane są jako krótko-, średnio- i długoterminowe. Nabywca takich obligacji ma zarówno prawo do oprocentowania, jak i do zwrotu kapitału.

Obligacje korporacyjne – zysk i ryzyko

Zakup obligacji korporacyjnych wiąże się z większym ryzykiem niż obligacje Skarbu Państwa, ale za to można na nich więcej zarobić. Niestety trzeba inwestować bardzo ostrożnie i z dużą rozwagą. Przykładem mogą być kłopoty inwestorów posiadających obligacje SK Banku, który niedawno upadł. Wysokie stopy zwrotu z obligacji korporacyjnych, jakie można uzyskać w skali roku, kuszą wielu inwestorów. Nic dziwnego – często można zarobić nawet powyżej 10% rocznie. Problem polega jednak na tym, że nie wszyscy są w stanie poświęcić czas na analizę wyników finansowych emitentów tego typu obligacji. Właśnie z myślą o takich inwestorach portal InvestRoom przygotował specjalną ofertę.

Opiniujemy ofertę InvestRoom

InvestRoom to porównywarka inwestycji bankowych i pozabankowych dla inwestorów, którzy chcą kupić papiery wartościowe na rynku pierwotnym lub wtórnym. W ramach promocji portal przygotował bezpłatną usługę wsparcia dla wszystkich, nawet najmniejszych inwestorów. Wystarczy zgłosić, jakiego emitenta obligacji chcemy wybrać, a wkrótce dostaniemy poradę i informację na temat oferowanych przez tego emitenta papierów wartościowych. Informacja jest udzielana albo telefonicznie, albo za pośrednictwem wiadomości e-mail.