Plan finansowy

9 listopada 2011

Plan finansowy może mieć różne oblicza. Przede wszystkim jest to jednak naczelny element biznes planu. Stanowi on konkluzje wszystkich rozważań odnośnie przychodów i rozchodów z określonej inwestycji. W swoich punktach zawiera przede wszystkim: przebieg operacji finansowych, potencjalny zysk oraz wszystkie niezbędne inwestycje do osiągnięcia zamierzonego odgórnie celu.

Plan finansowy składa się z dwóch elementów: części opisowej oraz zestawień finansowych. Obydwa elementy muszą być ze sobą połączone w sposób logiczny i zrozumiały. Nie może w nim zabraknąć branżowych pojęć i terminologii związanej z wybranymi metodami księgowania. Powinien on być dostosowany do z góry określonego celu. Wszystkie narzędzia użyte przez przedsiębiorce powinny być kompatybilne z założeniami jakie chce w najbliższym czasie osiągnąć. Konstruując biznes plan nie można zapomnieć o tym, iż ma być on przedstawiony w sposób realny , odpowiadający rynkowym warunkom. Plan finansowy musi zawierać nie tylko wizualizację działań przedsiębiorcy. Istotnym czynnikiem jest to aby zysk, wypracowany za pośrednictwem nowych rozwiązań nie tylko pokrył wydatki ale także stanowił źródło długotrwałych dochodów. Sporządzony w odpowiedni sposób plan finansowy ma na celu przekonanie inwestorów do naszych inwestycyjnych planów. Inwestorem dzisiaj może być np. urząd miasta, organizacje typu Lewiatan Buissness Angels czy Inkubatory Przedsiębiorczości. Biznes plan musi być przemyślany i logiczny. Od jego poprawności zależy bowiem powodzenia naszych przyszłych inwestycji. Jednak nawet najlepiej sporządzony biznes plan nie jest jednak gwarancją na dofinansowanie. Spowodowane jest to wieloma czynnikami. Jednym z nich jest duża płynność rynku. Nie jesteśmy bowiem w stanie przewidzieć wszystkiego co może wydarzyć się na rynku. Dzięki niemu jesteśmy jednak w stanie zminimalizować ryzyko związane z niespodziankami rynkowymi.