Na początek dobry plan finansowy

19 kwietnia 2012

Każdy kto nosi się z zamiarem założenia własnego biznesu na początek powinien pomyśleć o napisaniu dobrego planu finansowego, na podstawie, które prowadzi się pierwsze lata działalności aż do osiągnięcia zamierzonych celów i stabilności finansowej.

O dobry plan finansowy powinny postarać się osoby, które chcą uzyskać pieniądze na własny biznes z dotacji od unii europejskiej. Warto sprawdzić jakie warunki należy spełniać starając się o dofinansowanie.
Aktualnie osoby, bezrobotne mogą starać się o pieniądze z dotacji od unii europejskiej. Warunkiem uzyskania środków jest nie posiadanie dochodów z żadnych źródeł. Osoba starająca się o dotacje może uzyskać nawet 20 tysięcy złotych na rozkręcenie biznesu. Nie oznacza to, ze gotówka jest rozdawana każdemu. Pieniądze przyznaje się na podstawie dobrego planu finansowego czyli podstawy gospodarki finansowej firmy.
Każdy kto napisał już plan finansowy powinien udać się z nich do najbliższego urzędu pracy w którym jest zarejestrowany i złoży wniosek wraz z wszystkimi innymi wymaganymi dokumentami. Należy również zaznaczy, że wnioski nie są przyjmowane cały czas lecz w odpowiednio wyznaczonych terminach. Z kolei na rozpatrzenie wniosku można czekać nawet pół roku.
Pieniądze uzyska z dotacji należy wykorzystać w ten sposób jak przedstawiał to plan finansowy. Odpowiednie osoby z urzędu pracy nadzorują całe przedsięwzięcie. Nie należy traktować całej sytuacji na „może się może się ni uda” ponieważ firma założona za pieniądze z dotacji musi się utrzymać na rynku co najmniej przez dwa lata w przeciwnym razie trzeba oddać wszystkie pieniądze z dotacji.
Reasumując aby otrzymać pieniądze z dotacji od unii europejskiej przede wszystkim należy mieć dobry plan finansowy, który przekona odpowiednie osoby do tego, że jesteśmy w stanie poprowadzić działalność, która przyniesie nam spore zyski.