Większa inflacja niekorzystna dla lokat

6 listopada 2010

Nie ulega wątpliwości, że rynek lokat bankowych staje sie coraz mniej atrakcyjny, a może być na tym rynku jeszcze gorzej, ponieważ wszystko wskazuje na to, że rada polityki pieniężnej wcześniej czy później podniesie stopy procentowe, poza tym wszystko też wskazuje na to, że inflacja będzie większa niż zakładano.
– Niestety oprocentowanie lokat staje się coraz mniej korzystne dla klienta tego rynku. Trudno więc się dziwić, że klienci powoli tracą zainteresowanie rynkiem lokat na rzecz kont oszczędnościowych, które umówmy się też nie powalają z nóg swoim oprocentowaniem.. No może jeszcze lokaty jednodniowe są w kręgu zainteresowania klientów, ale pozostałe lokaty już niekoniecznie, a szczególnie lokaty długoterminowe, ponieważ coraz trudniej jest teraz o najlepsze lokaty na 6 i 12 miesięcy. Najczęściej zainteresowanie klientów tego rynku zwykle kończy się na lokatach 1, 2, 3 miesięcznych. No i może jeszcze lokaty półroczne. Wprawdzie banki często obniżając oprocentowanie lokat krótkoterminowych w zamian podwyższają oprocentowanie lokat długoterminowych, ale niewiele to zmienia. Problem w tym, że lokaty długoterminowe, lokaty roczne, dwu czy trzyletnie, a ostatnio nawet lokaty półroczne, nie cieszą się zbyt wielkim powodzeniem, ponieważ jest to niezbyt opłacalny i ryzykowny interes. Ostatnio na przykład dowiedzieliśmy się, że skokowy wzrost wskaźnika inflacji do 2,5% spowodował spadek realnych zysków z depozytów bankowych i realny zysk po opodatkowaniu z lokat zakładanych w bankach spadł z 1,9% w sierpniu do 1,3% we wrześniu. Jaki będzie w październiku, listopadzie i grudniu? Nietrudno przewidzieć, bowiem lawinowo rosną ceny żywności, a to oznacza zwiększenie inflacji -twierdzi znawca tego rynku.
Dlatego coraz częściej i z powodzeniem z lokatami bankowymi zaczynają konkurować konta bankowe, chociaż ich oprocentowanie również nie jest największe. Nawet najlepsze lokaty na 6 i 12 miesięcy nie mogą konkurować z kontami oszczędnościowymi, mogą natomiast lokaty terminowo krótsze i z dzienną kapitalizacja odsetek. Pamiętajmy też, że rzeczywistych zysk z lokaty naliczany jest po odliczeniu podatku oraz współczynnika inflacji. A ostatnik skok tego wskaźnika mocno zweryfikował plany właścicieli lokat bankowych. Ale są jednak tacy, którzy mimo wszystko decydują się na lokaty półroczne i roczne, jeżeli oczywiście trafią na najlepsze lokaty na 6 i 12 miesięcy. Na dzień dzisiejszy najlepsze lokaty na 6 i 12 miesięcy mają: sześciomiesięczne – AIG Bank 5,45%, Getin Bank – 5% oraz Toyota Bank – 5%, natomiast roczne – Meritum Bank 5,35%, Getin  Bank – 5,25% i FN Bank – 5,00%.