Zabezpiecza interesy wierzycieli

2 grudnia 2013

O kredyty starliśmy się kiedy nie było słychać nawet o kryzysie staramy się kiedy jest kryzys i kiedy polityka kredytowa banków nie sprzyja potencjalnym kredytobiorcom i z pewnością będziemy się starać bowiem taka jest nasza natura i potrzeba finansowa. Banki jak wiadomo kiedyś nie przykładały większej wagi do zdolności kredytowej starających się o kredyty ale do zabezpieczeń już tak. Banki nigdy nie szły na żywioł a jakie to były zabezpieczenia? Może to być na przykład nieruchomość przy kredytach hipotecznych lub weksel. Jak wiadomo a może i nie wiadomo weksel jest papierem wartościowym imiennym lub na zlecenie która zabezpiecza spłatę zaciągniętego zobowiązania. Warto przy tym wiedzieć że weksel niejako spełnia potrójna rolę, czyli płatniczą zwana inaczej kredytową, obiegową i zabezpieczającą. Każdy weksel powinien być w formie pisemnej i odręcznie podpisany. Jeżeli chodzi o bankowe weksle in blanco podpisy na nich składają kredytobiorcy oraz ich poręczyciele. Po wygaśnięciu umowy kredytowej weksel przechodzi na własność kredytobiorcy który spłacić swój kredyt. Ale jeżeli na przykład kredytobiorca ma kłopoty finansowe i nie jest w stanie spłacać swoich kredytów bank może je sprzedać wraz z wekslem. Na szczęście kupujący przeterminowany kredyt nie może na wekslu wpisać dowolna kwotę zadłużenia ponieważ na deklaracji wekslowe wszystko dokładnie jest zapisane. Deklaracja wekslowa jest jakby gwarantem że nikt przy wekslu nie będzie majstrować. Natomiast sam weksel daje wierzycielowi gwarancję egzekucji swojej należności, ale jednocześnie weksel nie gwarantuje odzyskania pieniędzy przez wierzyciela gdy okaże się że dłużnik jest niewypłacalny. Ale jak wiadomo są jeszcze inne formy zabezpieczeń kredytowych, bo o kredytach w tej chwili mówimy, bez takich zabezpieczeń bank kredytu nie udzieli. I tym którzy nie maja żadnych zabezpieczeń bank jeżeli zdecyduje się na udzielenie kredytu nakaże jego ubezpieczenie.